Følg DermaBelle på Facebook
Forside Behandlinger Produkter Klinikken Værdier Gavekort Spa & wellness
Vis Dermabelle på kort
Book online
In english
 Artikler
     Ilt. Sundt eller gift?
     Usunde antioxidanter?
     Telomerer og torsk!

Hvem, hvad og hvorfor disse artikler?

Dette er den første i en række artikler, som vi jævnligt vil lægge ud på DermaBelles hjemmeside. Målet er at lægge en ny artikel ud cirka en gang om måneden i sammenhæng med udsendelse af nyhedsmails.

Da det er den første artikel, vil jeg lige tage et par linjer til at præsentere mig selv. Hvis du er DermaBelle kunde, så kender du mig muligvis som den Jens, der efter bedste evne forsøger med kort varsel at få presset netop din behandling ind i en fyldt bookingkalender, lige der hvor det passer dig. Men jeg laver nu andet hos DermaBelle, og med en naturvidenskabelig/teknisk universitetsuddannelse som baggrund og en bred interesse i naturvidenskabelig emner, som jeg følger bla. gennem en del af de førende engelsksprogede naturvidenskabelige tidsskrifter, så har jeg en baggrund, der giver mig langt bedre mulighed end den gennemsnitlige kosmetolog for at følge med i og vurdere forskningsresultater af interesse for det kosmetologiske fagområde.
Dette vil vi gerne give dig mulighed for at drage fordel af, så du kan få en informationskilde, der er bedre end hvad man kan læse i dameblade og dagspresse, der desværre meget ofte, skrives af journalister, der er uden nødvendige kundskaber til at vurdere de meldinger der kommer fra kosmetisk og sundhedsindustrien, og hvis artikler desværre derfor ofte nærmer sig hele løgne mere end halve sandheder.

Har du kommentarer til hvad vi skriver, eller mener du ligerem, at der er fejl i en af vores artikler, så vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan få vores viden uddybet og eventuelle fejl rettet. Vi er jo blot mennesker og derfor ikke perfekte.

Vi stater med noget vigtigt ... og lidt kompliceret!

Denne første artikel omhandler et emne, der er af vigtighed for din generelle sundhed. Når du har læst artiklen vil du måske være skuffet over ikke at modtage en så fuldstændig klokkeklar og entydig anbefaling af hvordan du skal handle, som du sikkert er vant til fra artikler om lignende emner i dags-og ugepressen. Fraværet af sådan en klar anbefaling vil nok være et gennemgående tema i artiklerne, og skyldes ikke, at vi er nærrige med at give gode råd. Grunden er, at virkeligheden næsten altid er langt mere kompliceret end den gengives medierne, og at forskningens viden om virkelighed også oftest er langt mere ufuldkommen end mediernes artikler giver udtryk for. Så, når en artikel på DermaBelles hjemmeside giver udtryk for større usikkerhed and du er vant til, så er det ikke fordi vores viden er mindre. Årsagen er snarere den modsatte, og så fordi vi er ærlige.

Samtidig vil nogle af disse artikler muligvis også træde dig over nogle ømme tæer. Især hvis du er fanatisk tilhænger af visse af de ideer, som af fremhæves af nogle sundhedsapostle. Det er ikke fordi vi ønsker at træde dig over ømme tæer, men vi ønsker heller ikke at udtrykke os upræcist eller tilbageholde viden for at undgå at du bliver fornærmet. Det håber vi, at du kan tilgive os.

Dåse med antioxidant kosttilskud
Antioxidant kosttilskud er utroligt udbredt.

Antioxidanter. En oplagt, simple ide til et langt liv!

Antioxidanter er vel efter vitaminer verdens mest anbefalede og brugte kosttilskud. En antioxidant er som navnet siger, noget der modvirker en oxidation. Oxidation er simpelt sagt en kemisk reaktion, hvor et oxidant molekyle "stjæler" elektroner fra et andet molekyle, der så bliver til et frit radikal. Da et frit radikal mangler elektoner reagerer det meget nemt med alle mulige andre molekyler. Hvis der er frie radikaler i dine celler, så kan de altså nemt reagere med alle mulige andre vigtige molekyler i dine celler og derved ændre dem, så de ikke kan gøre deres job. Man siger, at der opstår oxidative skader.
Så det lyder som en rigtig god ide, at putte nogle antioxidanter ind i cellerne. Så undgår man oxidation, og dermed frie radikaler og de skader som de forårsager. Og resultatet er så, at vi lever længere og sundere … skulle man tro!

Ideen opstod omkring 1950 i forbindelse med forskning i skader efter radioaktiv bestråling. Radioaktiv bestråling giver rigtig, rigtigt mange frie radikaler i cellerne, og behandling med masser af antioxidanter viste sig at hjælpe, præcis som man skulle forestille sig. Ideen om at oxidative skader forårsaget at frie radikaler ælder cellerne og forkorter vores liv, og at dette kan forhindres med brug af antioxidanter var så oplagt, smuk og løfterig at den fik love at leve i mange år uden egentlig at blive testet.

Antioxidanter. En alt FOR oplagt, simple ide til et langt liv?

I løbet af de sidste 10-15 år er man imidlertid begyndt at teste denne ide om antioxidanter som et livsforlængende vidundermiddel i dyreforsøg. Man anvender fortrinsvis rundorm og mus, hvilket slet ikke er nogen dum ide, da de basale processer på celleniveau er ens for alle dyr, og mus er nærmeste 100% identisk med mennesker , hvad angår de basale processer på celleniveau.
Oxideret overskåret æble
Frie radikaler er dårlige for et overskåret æble. Men skader de osgå dig?
Resultaterne af disse tests var mildest talt forbløffende for de forskere, der foretog de første forsøg. Men gentagelse af forsøgene af andre forskere viste samme resultater. Forskerne havde regnet med at få bekræftet den livsforlængende effekt af antioxidanter, men resultatet var det stik modsatte. Forsøgsdyr der havde fået forøget antallet af oxiderende stoffer i cellerne levede længere end kontrolgruppen med færre oxiderende stoffer. Og i et forsøg med mus, hvor man slukkede for det gen, der får kroppen til at producere en naturlig antioxidant, levede musene uden naturlig antioxidant 20% længere (svarende til 15 år for et menneske!), og livslængden blev først kortere igen, da man begyndte at give musene antioxidanter i føden.

Alle de dyreforsøg der har været udført har vist samme effekt. Mangel på antioxidanter og dermed et højt niveau af frie radikaler har i alle tilfælde givet forsøgsdyrene et længere liv. I nogle forsøg med rundorm, har manglen på antioxidanter og dermed et højt niveau af frie radikaler næsten fordoblet livslængden!

Og hvad så med mennesker?

Men hvad så med mennesker. Godt nok er vi nærmest 100% identiske med mus på celleniveau, men derfor kunne det jo alligevel være rart med forskningsresultater der så på effekten af antioxidanter på mennesker. Her har en undersøgelse i 2007, der samler resultaterne af 68 andre undersøgelser vist, at der i bedste fald ingen livsforlængende effekt er af anvende kosttilskud med antioxidanter.
Og ser man udelukkende på de undersøgelser, der er foretaget med efter de bedste kliniske retningslinier (dvs. dobbeltblinde forsøg), så viser disse, at brug af kosttilskud med antioxidanter giver en forøget dødrisiko på 16%. Ja, du læste rigtigt … du har med dagens bedste viden en forøget dødsrisiko på 16% når du anvender antioxidant kosttilskud.

Hvad? Hvorfor? Hvad er det der sker?

Ideen om at frie radikaler ælder cellerne via oxidative skader, og at dette kan forhindres ved hjælp af antioxidanter lyder jo ellers så dejlig simpel og rigtig. Så hvad kan der være galt? Ja, tilsyneladende er der det galt, at ideen er for simpel. Alt for simpel.

Men får man ikke oxidative celleskader uden antioxidanter? Jo, måtte forskerne der foretog dyreforsøgende konstatere. Forsøgsdyrene fik langt flere oxidative celleskader end ellers, men lavede alligevel et sundt og meget længere liv end med antioxidanter. Frie radikaler er tilsyneladende ikke altid det der foretager celleskaden, men kan også være et resultat af celleskaden. Som sådan kan de fungere som signalstoffer, der aktiverer cellens forsvarsmekanismer. For eksempel har man påvist, at fri radikaler aktivere et gen kaldet HIF-1, der regulerer en række andre gener involveret i cellens reparationsmekanisme. Frie radikaler et således ikke bare skadelige for cellerne, men er i hvert tilfælde for visses frie radikalers vedkommende helt uundværlige for cellens mulighed for at modvirke celleskader. Og sandsynligvis er en del frie radikaler både skadevoldere i cellerne men samtidig helt uundværlige for cellernes funktion. En normal celle (i modsætning til f.eks. en celle skadet af radioaktiv stråling) har tilsyneladende en evne til at opretholde et afbalanceret, optimalt niveau af frie radikaler.

Den nye erkendelse er, at man reelt ved meget lidt om hvilken funktion frie radikaler spiller i cellerne. Men man er i hvert tilfælde blevet klar over, at frie radikaler langt fra bare er noget uønsket, der skal bekæmpes med antioxidanter. Sandheden langt, langt mere kompliceret og vil tage lang tid at klarlægge i de detaljer, der er nødvendige for at forstå, hvilken rolle frie radikaler spiller i cellernes ældning, hvis de overhovedet spiller en rolle.

Gruppe af friske grøntsager
Frugt og grøntsager er stadigvæk sundt, men sandsynligvis ikke på grund af antioxidanterne.

Men hvad skal jeg så gøre?

Det store spørgsmål er selvfølgelig så hvilken betydning denne nye viden har for dig, og hvad du bør gøre.

Vi kan jo starte med at slå fast, at der er visse hudtilstande som klart skyldes oxidativ skade, og hvor der rent faktisk kan konstateres en klar bedring ved at anvende hudplejemidler med antioxidanter. Dette gælder for eksempel den klare virkning PRIORI med Idebenone har mod pigmentskader i huden. Så antioxidanter kan altså godt have en god lokal virkning i huden på områder med en specifik skade eller som forebyggelse.

Men det er også klart, at med den bedste viden man har i dag omkring antioxidanter, så må det anbefales at udgå at bruge antioxidant kosttilskud i nogen som helst form, med mindre man lider af specifikke sygdomme, hvor antioxidanter har en påvist effekt, som f.eks. ved visse sygdomme i centralnervesystemet. En bedre viden om virkningen af specifikke antioxidanter i særlige sygdoms-og mangel situationer kan naturligvis ændre dette råd, så brugen af særlige antioxidanter kan tilrådes i specielle sygdomstilfælde.
Men med dagens viden, så er generel brug af antioxidant kosttilskud tilsyneladende i bedste fald et spild af penge, og højst sandsynligt skadeligt.

Et godt spørgsmål kunne så være, om man i stedet skulle spise kosttilskud, der ligefrem øger mængden af frie radikaler. Altså kosttilskud med såkaldte pro-oxidanter. Det må nok frarådes. Dels er der ingen forskningsresultater på dette område, og det er også svært at forestille sig, at det ligefrem skulle være en god ide bevidst at fremme oxidativ skade i kroppen. Der skabes naturligt specifikke frie radikaler i kroppen, som kroppen har mekanismer til at håndtere, og det er nok en dårlig ide at begynde at tilføre en stor mængde af andre fire radikaler. Især da man ved at visse specifikke sygdomme skyldes oxidativ skade. Den balance en normal celle selv opretholder af frie radikaler er formodentlig at foretrække.

Vi har hos DermaBelle et antioxidant kosttilskud som en del af den nordisk udviklede Beyond Wishes kosttilskud serie. Dette kosttilskud må vi fraråde dig at anvende, men vi vil naturligvis ikke forhindre dig i at købe det, hvis du alligevel vil. Og de øvrige produkter i Beyond Wishes kosttilskud serie kan vi bestemt stadigvæk tilråde dig at anvende.

Specielt er der et kosttilskud fra Beyond Wishes serien, som vi rent faktisk meget gerne vil tilråde dig at købe og anvende, da den nyeste forskning viser, at dette med stor sandsynlighed har en meget gavnlig virkning på cellernes ældning. Måske er det tarveligt at vente en hel måned at komme med en artikel om dette emne, men indtil da kan vi da røbe at det drejer sig om noget med telomerer. Telomerer er også en emne du skal vide noget om, da der er en del forkert information i omløb, og der er mange penge at spare ved at være korrekt informeret. Mere om dette om en måneds tid.